slider

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Voucher 600€ Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών

Εξ’ αποστάσεως Κατάρτιση Επιστημόνων & Ελεύθερων Επαγγελματιών για την αναβάθμιση ψηφιακών Δεξιοτήτων – Πιστοποίηση Γνώσεων – Εκπαιδευτικό επίδομα 600€ .

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Voucher 600€ Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματικών

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους της Δράσης  «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με Πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID -19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς Επιστημονικούς Κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών».

Οι νέες προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:

Α) Για τους ενδιαφερόμενους που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν μόνοι τους την αίτηση συμμετοχής, η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 22.04.2020 και ώρα 23:59
Β) Για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν, μέσω εξουσιοδότησης,  να πραγματοποιηθεί η αίτησή τους από την εταιρεία μας, η προθεσμία λήγει το Σάββατο 25.04.2020 και ώρα 15:00.

Η επιταγή κατάρτισης θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το αργότερο έως το Σάββατο 25.04.2020.
Η διαδικασία της εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.05.2020 και οι εξετάσεις πιστοποίησης / επαναπιστοποίησης να έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 20.06.2020.

Στόχος είναι, η κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών για την αναβάθμιση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. pdfΟλόκληρη η πρόσκληση εδώ.

Το Πρόγραμμα

Το Έργο με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ”, υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, και απευθύνεται σε 180.342  Επιστήμονες & Ελεύθερους Επαγγελματίες.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 100 ώρες και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει μία αίτηση και να επιλέξει ένα από τα ακόλουθα αντικείμενα:

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Κάθε συμμετέχων θα λάβει 600,00€ επίδομα, το οποίο θα καταβληθεί, στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην αίτησή του,  σε δύο δόσεις και είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Συγκεκριμένα με την ενεργοποίηση της επιταγής ο ωφελούμενος θα λάβει το ποσό των 400€ και με την ολοκλήρωση της κατάρτισης θα λάβει τα υπόλοιπα 200€. 

Προαιρετικά μετά ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι των προγραμμάτων συμμετέχουν σε εξετάσεις  πιστοποίησης γνώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO /IEC 17024. Οι εξετάσεις είναι εντελώς δωρεάν για τον ωφελούμενο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής / Κριτήρια

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση ως δυνητικά ωφελούμενοι έχουν όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας:

 1. δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 2. μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 3. οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 4. εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 5. ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 6. ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ορισθεί βάσει ΚΑΔ του pdfΠαραρτήματος Χ της Πρόσκλησης του Προγράμματος σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν Αιτήσεις Συμμετοχής -με ηλεκτρονικό τρόπο- στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (http://www.kekdiastasi.edu.gr/). pdfΔιαβάστε το ενημερωτικό του ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.

Ενημέρωση Ωφελουμένων

Συνεργασία με εγκεκριμένο Ο.Σ.Τ.Κ Το ΚΔΒΜ2 Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε στο πλαίσιο της Δράσης «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID -19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών» συνεργάζεται με το εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ) της εταιρείας «Ευρωπροόδος Εκπαιδευτικός Όμιλος». Εκπαιδευτικά αντικείμενα Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα στα οποία παρέχει υπηρεσίες Τηλεκατάρτισης μέσω εγκεκριμένης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης είναι:
 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή -Ψηφιακά πιστοποιητικά -Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing)με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές
Τα μαθήματα διάρκειας 100 ωρών θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκατάρτισης www.elearningclass.gr, σύμφωνη με τις προδιαγραφές των αρμόδιων φορέων.

voucher600 bottom

Κάντε την έξυπνη κίνηση – Ελάτε στη ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Αθήνα - Ναύπλιο - Αγρίνιο - Σπάρτη - Χανιά - Κρανίδι

Γιατί

 • Ενημερώνει έγκαιρα, υπεύθυνα και αξιόπιστα για τις διαδικασίες Απόκτησης Voucher
 • Συμβουλεύει, υποστηρίζει και διευκολύνει τους ανέργους στις επαγγελματικές τους επιλογές
 • Διαθέτει έμπειρο Επιστημονικό Προσωπικό, Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές και σύγχρονα Εκπαιδευτικά Κέντρα
 • Εφαρμόζει Πρότυπες Μεθόδους & Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Προσφέρει Υψηλής Ποιότητας Επαγγελματική Κατάρτιση

Κερδίστε το μέλλον στη ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες εξειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, με αξιοσημείωτο έργο και σημαντικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ είναι ένα αναγνωρισμένο και καταξιωμένο στο χώρο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, με πολυετή πείρα και την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες σας

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ, αναγνωρίζοντας ότι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελούν πλέον αναγκαίο επαγγελματικό εφόδιο για την ένταξη στην αγορά εργασίας, σχεδιάζει και υλοποιεί με επιτυχία ολοκληρωμένα Προγράμματα Κατάρτισης, ενώ λειτουργεί και ως Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης.

 • Ενημερώνει έγκαιρα, υπεύθυνα και αξιόπιστα για τις διαδικασίες Απόκτησης Voucher
 • Συμβουλεύει, υποστηρίζει και διευκολύνει τους ανέργους στις επαγγελματικές τους επιλογές
 • Διαθέτει έμπειρο Επιστημονικό Προσωπικό, Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές και σύγχρονα Εκπαιδευτικά Κέντρα
 • Εφαρμόζει Πρότυπες Μεθόδους & Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Προσφέρει Υψηλής Ποιότητας Επαγγελματική Κατάρτιση